Mishandelde of misbruikte dieren rapporteren

Indien u ergens een vaststelling hebt gedaan van het mishandelen of misbruiken van een dier kan u wel degelijk iets ondernemen. 

Haal nooit het dier weg op eigen houtje want dan begaat u zelf een overtreding. 

Breng in dringende gevallen de politie op de hoogte, zij zijn in staat toch al iets te ondernemen.  Verder kan u een schriftelijke klacht opstellen die u wel dient te ondertekenen met uw eigen naam, adres en telefoonnummer. 

Deze gegevens worden nooit doorgegeven aan de aangeklaagde partij, zij dienen enkel zodat onze inspecteurs u kunnen contacteren indien zij nog bijkomende informatie nodig hebben.  Niet ondertekende klachten of klachten zonder adres en telefoonnummer worden niet behandeld !!! 

Wanneer u deze klacht verzendt naar één van onze vestigingen zullen zij automatisch doorgegeven worden aan onze inspecteurs.  Deze gaan de zaak dan nader bekijken en onderzoeken en zullen indien nodig maatregelen treffen.  Er worden geen resultaten van deze onderzoeken vrijgegeven aan de aanklager.

U kan ook contact opnemen met de dienst Dierenwelzijn van de Federale Overheid op het
telefoonnummer 02/ 524 74 11, mailen naar dierenwelzijn@health.fgov.be of mailen via hun website.

 

 

Home                  Privacybeleid                            Contact asiel