Lidmaatschap:

De opvang van honden en katten kost geld, handen vol geld: dierenartskosten, eten, medicijnen, verzorgingsproducten, kattenzand, nesten, dekens, enz...  De rekeningen lopen al snel op.  De globale werkingskost van één jaar bedraagt 300.000 tot 325.000 euro voor beide vestigingen. 

 

Dit geld komt uit giften, lidmaatschap, de herplaatsing van honden en katten, legaten, enz...

Wenst u uw steentje bij te dragen in het financieel ondersteunen van onze asieldieren, dan kan dit door middel van het lidmaatschap.  Ook andere vormen van sponsoring - schenken van kattenzand, voeding, verzorgingsmateriaal en dergelijke - zijn ten allen tijde welkom.

Jaarlijkse bijdragen voor lidmaatschap:
Gewoon lid        :                    15.00 €
Beschermend lid :                    20.00 €
Erelid                :                    30.00 €

 

Iedere financiële ondersteuning is welkom op ons rekeningnummer BE87 0682 2145 7794.   
Gelieve wel uw naam, adres en vorm van steun (lidmaatschap, of gewone gift) te vermelden.

Medewerkers:
                                

Personalia:

Volgende personen kunnen u verderhelpen in onze asielen:

Filip Van Hove
Karin Verlinden
Gino Vanhalst
Glenn De Hondt
Vanessa Geeraerts
Charisma Van Bortel

Inspecteurs:

Glenn De Hondt

De geschiedenis van KMDA.

 

Home                  Privacybeleid                            Contact asiel