Privacy verklaring

KMDA (Koninklijke Maatschappij Dierenbescherming Antwerpen) VZW

Vosseschijnstraat 88
2030 Antwerpen
Ondernemingsnummer vzw dierenasiel: 808.600.611.
Ondernemingsnummer vzw KMDA: 0408.559.545.

Doelstellingen van KMDA VZW:
Opvangen van afgestane, verloren of verwaarloosde dieren.
U kan bij ons terecht voor het terugvinden van uw verloren huisdier, voor het adopteren van een hond of kat, of om je geliefde dier in pension te doen.

Er wordt bij een bezoek aan de website geen gebruik gemaakt van cookies of gelijkaardige technieken, noch persoonlijke data verzameld, tenzij
- u gebruik maakt van één van onze contactformulieren,
- u een aanvraag tot adoptie of reservatie van pension doet.

Alle opgevraagde persoonlijke gegevens die u ons heeft bezorgd via de website of op de locaties 2030 Antwerpen, Vosseschijnstraat 88 of 2550 Kontich, Moorstraat 2, zijn noodzakelijk en worden enkel en uitsluitend gebruikt om:
- een optimale dienstverlening te verlenen
- te voldoen aan de ons opgelegde wettelijke verplichtingen
- te beantwoorden aan de aanbevelingen van het Ministerie van Dierenwelzijn.

Het KMDA verbindt er zich toe het vertrouwelijk karakter van jouw persoonsgegevens te respecteren en te beschermen. De "vertrouwelijke" verwerking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens "vertrouwelijk" verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

Zij worden bewaard in de beveiligde database op een met een wachtwoord beveiligde PC van het KMDA en beheerd door de medewerkers. Gegevens worden niet gegeven aan derden tenzij aan officiële instanties (politie, gerecht, ……) of op uw uitdrukkelijke wens ( bv chippen van dier).
In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

U hebt het recht op inzage en rectificatie van uw gegevens. Dit kan via email op het adres opvangkontich@kmda.be met een toegevoegde kopie van uw identiteitskaart of aan de balie van onze locaties te Antwerpen en Kontich. Via deze kanalen kan u eveneens terecht voor vragen of klachten.

Aangezien wij over uw email en adres beschikken kan het sporadisch gebeuren dat wij met u contact opnemen via mail of post om u te informeren over activiteiten van het KMDA of om u attent te maken op het einde van uw lidmaatschap. Wenst u deze mail of post niet meer te ontvangen kan u steeds uitschrijven via een mail aan opvangkontich@kmda.be of aan de balies. Bij elke u toegestuurde mail heeft u tevens de mogelijkheid onmiddellijk uit te schrijven via een link.

Deze Verklaring vervangt alle vorige versies. We kunnen deze Verklaring te allen tijde aanpassen dus gelieve regelmatig op onze website te kijken om te controleren of er updates zijn. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website plaatsen.

Laatst bijgewerkt: mei 2018

Home                  Privacybeleid                            Contact asiel